Verhuur van een staanplaats

1. Inschrijving

Alle inschrijvingen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling van 80 € + 23 € administratiekosten.

2. Verblijfsduur

Van 11 juli tot 22 augustus, voor een betere organisatie van ons beheer en in het belang van onze klanten, is de minimale verblijfsduur 15 dagen.
Aankomsten zijn na 15.00 uur, vertrekken voor 12.00 uur.

3. Reservering

Uw reservering wordt als definitief beschouwd zodra deze door ons is bevestigd. U dient het resterende bedrag te betalen op de dag van uw aankomst op de camping.
Elke wijziging dient bij aankomst gemeld te worden.

4. Het aantal deelnemers kan op geen enkele wijze gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de Directie.

De Directie behoudt zich het recht voor deze personen, inclusief kinderen, te weigeren.

5. Annulering van verblijf

– Wijziging van uw reservering:
Wijzigingen van uw reservering kunnen kosteloos worden doorgevoerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid, en de wijziging kan alleen voor het seizoen 2021 plaatsvinden. Elke wijziging van de verblijfsdata dient schriftelijk te gebeuren en goedgekeurd te worden door SAS SOGEVEN.

Bij afwezigheid van een bericht van u waarin een uitstel van uw aankomstdatum wordt aangegeven, kan de accommodatie 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum opnieuw beschikbaar worden gesteld voor verkoop, en verliest u het recht op uw reservering.

– Niet gebruikte diensten:

Elk door uzelf onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek) geeft geen recht op restitutie.
– Annulering door de camping:

In geval van annulering door de camping, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter niet leiden tot de betaling van schadevergoedingen.

– Annulering door de kampeerder:

Elke annulering dient schriftelijk (LRAR) bij de camping te worden gedaan. De terugbetaling van de betaalde bedragen zal plaatsvinden na aftrek van de hieronder vermelde bedragen. Als de annulering plaatsvindt:

Meer dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: de betaalde aanbetaling wordt door de camping behouden.

Minder dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: 100% van het verblijf wordt door de camping behouden.

6. Huisdieren

(1 huisdier per staanplaats)
Uw huisdier is toegestaan, behalve honden van de 1e en 2e categorie, tegen een vergoeding die bij uw reservering betaald dient te worden. Wanneer ze zijn toegestaan, moeten ze altijd aangelijnd zijn. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn en bij aankomst getoond worden, tatoeage verplicht. Ze mogen onder geen beding alleen op de staanplaats achterblijven.

Verhuur van een stacaravan

1. Inschrijving

Alle inschrijvingen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling van 25% van de huurprijs + administratiekosten (23€ voor een verblijf van meer dan een week en 13€ voor een verblijf van minder dan een week).

2. Verblijfsduur

Van 3 juli tot 29 augustus 2022 is de minimale verblijfsduur één week.
De verwachte aankomstdag dient bij reservering te worden aangegeven (zaterdag, zondag of woensdag). De beschikbaarheid van de datum wordt aan u bevestigd.

  • Aankomsten zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur (bij vertraging, gelieve ons te verwittigen).
  • Vertrekken zijn van 7.00 uur tot 10.00 uur ten laatste.

3. Reservering

Uw reservering wordt als definitief beschouwd zodra deze door ons is bevestigd.
U dient het resterende bedrag 30 dagen voor uw aankomst per post te betalen, anders kan de reservering als geannuleerd worden beschouwd en wordt de aanbetaling behouden.

4. Het aantal deelnemers moet overeenkomen met het aantal personen aangegeven op het reserveringsformulier, inclusief kinderen.

De Directie behoudt zich het recht voor om extra personen te weigeren.

5. Annulering van verblijf

– Wijziging van uw reservering:
Wijzigingen van uw reservering kunnen kosteloos worden doorgevoerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Elke wijziging van de verblijfsdata dient schriftelijk te gebeuren en de wijziging van het verblijf kan alleen plaatsvinden voor 2022 en goedgekeurd worden door SAS SOGEVEN.

Bij afwezigheid van een bericht van u waarin een uitstel van uw aankomstdatum wordt aangegeven, kan de accommodatie 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum opnieuw beschikbaar worden gesteld voor verkoop, en verliest u het recht op uw reservering.

– Niet gebruikte diensten:

Elk door uzelf onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek) geeft geen recht op restitutie.
– Annulering door de camping:

In geval van annulering door de camping, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter niet leiden tot de betaling van schadevergoedingen.

– Annulering door de kampeerder:

Elke annulering dient schriftelijk (LRAR) bij de camping te worden gedaan. De terugbetaling van de betaalde bedragen zal plaatsvinden na aftrek van de hieronder vermelde bedragen. Als de annulering plaatsvindt:

Meer dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: de betaalde aanbetaling wordt door de camping behouden.

Minder dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: 100% van het verblijf wordt door de camping behouden.

6. Waarborg

Een waarborg van 300 € wordt bij aanvang van het verblijf gevraagd. Deze waarborg omvat de kosten van materiaalbreuk en de netheid van de accommodatie bij vertrek, evenals de uitlening van materiaal (golfclubs, enz.). De waarborg wordt aan het einde van het verblijf teruggegeven, na aftrek van eventueel ontbrekend materiaal. Schoonmaak is de verantwoordelijkheid van de huurder. Aan het einde van het verblijf moet de huuraccommodatie in perfecte staat van netheid worden geretourneerd; anders wordt een bedrag van 60 € of meer van de waarborg afgetrokken (tarief voor 2-kamer accommodaties).

7. Huisdieren

(1 huisdier per staanplaats)
Uw huisdier is toegestaan, behalve honden van de 1e en 2e categorie, tegen een vergoeding die bij uw reservering betaald dient te worden. Wanneer ze zijn toegestaan, moeten ze altijd aangelijnd zijn. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn en bij aankomst getoond worden, tatoeage verplicht. Ze mogen onder geen beding alleen op de staanplaats of in de stacaravan achterblijven.

Algemene Reglementen

9. Huisregels

Om het verloop van uw vakantie te vergemakkelijken, zijn de huisregels beschikbaar bij de receptie. Wij verzoeken u deze te lezen en te respecteren.

10. Aansprakelijkheid

SAS SOGEVEN is niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf. De directie is alleen verantwoordelijk voor items die in kluizen worden geplaatst die hiervoor bij de receptie zijn gereserveerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

11. Toeristenbelasting

Toeristenbelasting, ingesteld door de gemeente, is niet inbegrepen in onze tarieven.

12. BTW

De prijzen zijn inclusief btw tegen een btw-tarief van 10% dat van toepassing is op de dag waarop de tarieven zijn vastgesteld. Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief, die zich voordoet tussen het moment waarop de tarieven zijn vastgesteld en de facturering van het verblijf, zal resulteren in een overeenkomstige aanpassing van de totale prijs, wat de klant zonder voorbehoud accepteert.

13. Informatie

Een praktisch document dat bij uw aankomst wordt verstrekt, informeert u over de locatie. De directie behoudt zich het recht voor om indien nodig alle aangegeven diensten te wijzigen.

14. Annuleringsverzekering

Camping Les Dunes biedt u een optionele annulerings- en onderbrekingsverzekering in uw huurcontract. Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe het gehele verblijf of een deel ervan terug te betalen aan klanten die de “Campez Couvert” verzekering hebben afgesloten.
In geval van annulering, informeer de camping van uw annulering zodra het evenement dat uw vertrek verhindert zich voordoet, per post of e-mail. Als het incident onder de algemene voorwaarden valt (beschikbaar op de website www.campez-couvert.com of bij de camping), meld dit dan binnen 48 uur aan de verzekeraar en verstrek alle nodige informatie en bewijsstukken.

15. Zwembadruimte

Zwembroeken zijn niet toegestaan in onze zwembadruimte.

16. Beeldmateriaal

U geeft toestemming aan SAS SOGEVEN-Camping Les Dunes, evenals aan elke persoon die SAS SOGEVEN-Camping Les Dunes wenst in te schakelen, om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf op Camping Les Dunes in Brétignolles sur Mer en om de betreffende beelden, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op alle media (in het bijzonder op de websites of pagina’s van Camping Les Dunes – inclusief Facebook -, op presentaties en promotiemateriaal van Camping Les Dunes en op reis- of toeristengidsen). Deze toestemming geldt zowel voor u als voor de personen die met u verblijven. Het doel is uitsluitend de promotie en animatie van Camping Les Dunes en kan op geen enkele manier uw reputatie schaden. Deze toestemming wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van 5 jaar.

17. Informatica en Vrijheid

De informatie die u ons verstrekt bij uw bestelling, zal niet aan derden worden doorgegeven. Deze informatie wordt door SAS SOGEVEN – Camping Les Dunes als vertrouwelijk beschouwd. Ze zal alleen intern door de diensten van Camping Les Dunes worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten aan te passen aan de interesses van de klanten van Camping Les Dunes. In overeenstemming met de Franse wet op de informatica en vrijheden van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang, rectificatie en verzet tegen uw persoonlijke gegevens. U kunt dit eenvoudig doen door een verzoek per post te sturen naar het volgende adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres:
Camping Les Dunes – SAS SOGEVEN

50 avenue des Dunes

85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Siret: 423743897 00021

18. Bemiddeling

In geval van een geschil en na contact met de “klantenservice” van de vestiging, heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om een consumentenbemiddelaar in te schakelen, binnen een maximale periode van één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, door een LRAR aan de exploitant te sturen. De contactgegevens van de bemiddelaar die door de klant kunnen worden ingeschakeld, zijn als volgt:
CM2C

14 rue St Jean

75014 PARIS

indiening: https://cm2c.net/

tel: 01.89.47.00.14

19. Voorwaarden voor het doorverwijzingsprogramma

Voor de verwezen persoon:
Geen van de deelnemers aan het doorverwezen verblijf mag in de afgelopen 5 jaar bij Camping Les Dunes hebben verbleven. Het doorverwijzingsverzoek wordt alleen in overweging genomen als de doorverwezen persoon niet op het dossier van de verwijzer is vermeld. Het cadeau is van toepassing op elk verblijf van minimaal 7 nachten in het lopende jaar. De verwijzingsbon moet vóór het begin van het verblijf van de verwezen persoon worden verzonden. Slechts één verwijzingsbon wordt geaccepteerd per gezin en per dossier. Aanbieding niet retroactief.

Voor de verwijzer:

Voor elke doorverwijzing ontvangt de verwijzer een voucher van 30€ die in mindering wordt gebracht op een toekomstig verblijf van minimaal een week (7 nachten) bij Camping Les Dunes. Het aantal vouchers dat door de verwijzer voor zijn verblijf kan worden gebruikt, is beperkt tot 3. De geldigheid van de voucher is 1 jaar vanaf de datum van uitgifte. Deze aanbieding is niet cumulatief en niet retroactief.